Spinroad Vinyl Factory har gått i konkurs

Sveriges största vinylfabrik som låg strax utanför Göteborg i Lindome har ansökt om konkurs, skriver Göteborgs Posten.

Fabriken startades 2019 och det började bra – men pandemi, höga elkostnader och stor konkurrens har gjort att ekonomin inte gått ihop. Under 2021 tillverkade man ungefär 30 000 skivor i månaden. Samtidigt finns det flera vinylpresserier i Europa som kan trycka 200 000 skivor – per dygn.

Även försörjningskedjor kan ha varit en bidragande orsak då man under den sista tiden ökade priserna på grund av höga kostnader på material som används under tillverkningsprocessen.

Företagets VD Jimmy Hemmingsson säger till Göteborgs Posten att det blev akut med betalningar till leverantörer och löner under den sista veckan och det enda alternativet var att försätta bolaget i konkurs.

Dela